Wat spelen wij?

Het woord klezmer komt uit de Joodse cultuur in Oosteuropa en werd gebruikt als aanduiding voor een muzikant die de instrumentale bruiloftsmuziek speelde maar ook rituele muziek voor bij de huwelijksceremonie en luistermuziek voor bij de maaltijd. In de loop der jaren en met de vaak gedwongen verspreiding van de Joden over de wereld heeft deze muziek zich heel divers ontwikkeld door vermenging met diverse muziekstijlen.

De Klezmerband Di Grine Hartski speelt instrumentale nummers afgewisseld door gezongen liederen in het Jiddisch (de gesproken taal van Joden in Oosteuropa maar zeker ook in andere landen zoals hier in Nederland), Sefardisch (de Spaans-Jiddische taal die de Joden in Portugal en Spanje spraken) en Hebreeuws. 
De thema's zijn zelfspot, liefde, herinneringen, humor en zijn als het ware een geschiedschrijving van het Joodse volk.

Een paar fragmenten van een repetitie:
Mayn shvester Khaye:

O Yossel, Yossel:

Instrumentaal onder vele andere:
Moldoveniaske
Flatbush Waltz
Foolish Freilakh
Fun der Chupe
Gimpel the Fool
Khasene tants
Khaser khusid
Lied des Levi
Tish Nigun
Long live the Nigun
Bulgar
Zanin Mos
Kolomaika’s
Russische potpourri
Enekús Madár
Diverse Hora’s

Gezongen nummers oa:
Jiddisch:
Abi Gezunt
Avreyml, der marvicher
A libe
Ale Brider
Arum den Fayr
Chossn, Kalle Mazzeltov!
Di Krenitse
Di Goldene Pave
Di Grine Kuzine
Di Saposhkelekh
Di Rebbe Elimelekh
Dos Kelbl
Kinderyorn
Bublitschki
Mazl
Mayn rue plats
Mayn shvester Khaye
Meydlakh vi Blumen
Oyfn Pripetshik
Oyfn Veg
Vo bistu geven
Yoshke furt Avek

Sefardisch:
Los Bilbilicos (Tsur Mishelo/La rose enflorece)
Avre tu

Hebreeuws:
Layla, layla
Achot Lanu k’tana
Shir hanoded
Ba shana haba’a
Erev shel shoshanim
Na’ama
…..